Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden grotendeels de kosten van orthopedische schoenen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet in de meeste gevallen, uw verzekeraar een machtiging verlenen. Daarbij gelden enkele regels:

 

1. Voor uw eerste aanvraag heeft u een verwijzing met medische indicatie nodig van een specialist; voor herhalingen is een verwijzing van de huisarts voldoende.

2. Na het eerste paar schoenen mag u na 3 maanden een reservepaar aanvragen.

3. 15-18 Maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen.

4. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15-18 maanden.

5. Iedere 3 jaar mag u eventueel, naast de herhalingsparen, een reservepaar laten maken, indien nodig.

6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (of frequenter bij extreem snelle groei). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

Eigen bijdrage en eigen risico

Er geldt altijd een wettelijke eigen bijdrage, die per jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2024 bedraagt deze € 130,00 als de verzekerde 16 jaar of ouder is en € 65,00 voor verzekerden jonger dan 16 jaar. Sommige zorgverzekeraars verrekenen deze met de verzekerde, in plaats van uw schoenmaker.

 

Het is sterk afhankelijk van uw zorgverzekeraar en welk pakket u heeft, hoeveel u terug kunt krijgen. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u veelal de eigen bijdrage weer (geheel of gedeeltelijk) terugvorderen bij uw verzekeraar. Of dit voor u het geval is, kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. Ook kunt u daar de regels terugvinden voor steunzolen of andere hulpmiddelen.

 

Let erop dat u in 2024 een verplicht eigen risico verschuldigd bent aan uw zorgverzekeraar van € 385,00.


We hebben contracten met alle zorgverzekeraars

Eslin Orthopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wilt u meer informatie over hun voorwaarden en regelingen, klik dan op het betreffende logo.